Biologia na czasie

Biologia na czasie” to podręcznik do nauki biologii w szkole ponadgimnazjalnej (używany podczas zajęć w liceum bądź technikum ogólnokształcącym). Zawiera materiał obowiązkowy dla wszystkich uczniów, niezależnie od obranego sobie profilu – zajęcia są najczęściej realizowane w pierwszym roku kształcenia. Autorkami podręcznika są Emilia Bodnar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń oraz Stanisław Czachorowski. Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu rozmaitych materiałów na cele edukacyjne. Książka została dopuszczona do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (numer dopuszczenia: 450/2012/2015). Warto jednak podkreślić, że podręcznik z powodu reformy i zmiany podstawy programowej ostatni raz użyty przez uczniów zostanie w roku szkolnym 2019/2020. Wydawnictwo Nowa Era przygotowało jednak zestaw materiałów do nowego cyklu kształcenia w postaci serii pod tym samym tytułem, co obecnie.

Zawartość podręcznika

Podręcznik zawiera podstawowe informacje o ochronie środowiska, inżynierii genetycznej i biotechnologii, czyli bardzo ważnych aspektów XXI wieku. Jest tak skonstruowany, aby przekazać uczniowi wiadomości biologiczne pod kątem aktualnych wyzwań ludzkości, ale też wskazać w których miejscach nauka ta najprężniej się rozwija. Ma też na celu uzmysłowić uczniom jak ważna w dzisiejszym świecie jest ochrona przyrody i jak bardzo jest istotne w kontekście zdrowia i samopoczucia, szczególnie w wielkich miastach najbardziej narażonych na zgubne działania smogu. Powtórzenie wiadomości z genetyki przydaje się natomiast do uświadomienia sobie jak mocno nauka posunęła się do przodu i jak wiele rzeczy jest obecnie możliwe, dzięki specjalistycznemu sprzętowi. Uczeń dowie się o nowoczesnych metodach walki z rozmaitymi chorobami, ale także rozbuduje swoją wiedzę na temat kontrowersyjnych tematów obecnych w dyskursie publicznym i wyrobi sobie na ich temat własne zdanie.

Zalety podręcznika 

Podręcznik zawiera wiele elementów, które mają na celu przyspieszyć naukę i ułatwić przyswajanie zawartych w tekście treści. Zawiera on wiele czytelnych i jasnych tabelek, a także kolorowe infografiki, które niezwykle obrazowo ilustrują zawiłe często procesy biologiczne. Powtórki na końcu każdego tematu i rozdziału są przydatnymi kompendium najważniejszej wiedzy, co bardzo ułatwia sprawę podczas przygotowania do sprawdzianów okresowych. Do tego Nowa Era wydała do podręcznika specjalne karty pracy, podczas których wykonywania uczeń jest w stanie ugruntować zdobytą na lekcji wiedzę co sprzyja sukcesywnej nauce na bieżąco.

 

„Oblicza geografii” Nowa Era

Seria „Oblicza geografii” to nie tylko podręczniki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale też karty pracy, atlasy, jak również multimedialne materiały do nauki. Zestaw ten opublikowany przez wydawnictwo Nowa Era obejmuje przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Seria ta oprócz materiałów przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zawiera także pomoce naukowe dla nauczycieli.

Dlaczego warto uczyć się z „Obliczami geografii”? 

Materiały edukacyjne serii „Oblicza geografii” zostały dokładnie przygotowane przez specjalistów  i skonstruowane pod kątem skrupulatnego przygotowania uczniów do matury. Pomagają w nauczaniu geografii społeczno-ekonomicznej, fizycznej oraz geografii Polski. Zawierają wiedzę, która pomaga uczniom zrozumieć procesy chemiczne i fizyczne, jakie zachodzą w naturze. Sposób, w jaki zostały skomponowane podręczniki, nie tylko ułatwia naukę, ale też budzi zainteresowanie uczniów przedmiotem, co skłania ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy z geografii. W wielu przypadkach skutkuje to kontynuowaniem przez nich tego przedmiotu na studiach. Seria „Oblicza geografii” bazuje na ciekawych opracowaniach głównych tematów nauczania, wykorzystuje przy tym kreatywnie przygotowane pomoce dydaktyczne oraz nieszablonowe sposoby nauczania. Zawiera załączniki multimedialne, gry edukacyjne, interaktywne mapy i wiele innych pomocnych materiałów. Wiele z nich pomaga w doskonaleniu praktycznych umiejętności, np. obliczeń matematyczno – geograficznych na mapach, pracy z wykresami klimatycznymi, czy danymi geologicznymi. Podręczniki podzielone są na rozdziały, z których każdy zakończony jest testem sprawdzającym i utrwalającym zdobytą na lekcjach wiedzę. Ucząc się z „Obliczami geografii” można liczyć na efektywną pracę połączoną z dobrze spędzonym czasem, co bezsprzecznie ułatwia systematyczne przygotowywanie się do sprawdzianów, próbnych egzaminów oraz do samej matury. Zadania zamieszczone w podręcznikach zostały przygotowane pod kątem zadań pojawiających się na maturze.

W serii „Oblicza geografii” znajdziesz:

– podręczniki,

– maturalne karty pracy,

– matura-ROM-y,

– karty pracy ucznia,

– atlasy geograficzne,

– multimedialne materiały edukacyjne,

– pomoce dla nauczycieli.

„Oblicza geografii” to seria polecana przez nauczycieli uczących geografii w szkołach ponadgimnazjalnych. Istnieje możliwość zakupu materiałów w zestawie lub indywidualnie. Do powstania serii przyczynili się m.in. tacy autorzy, jak Tomasz Rachwał, Anna Karaś, Ewą Grząba, Kazimierz Cichoszewski, Krzysztof Wiedermann, Radosław Uliszak, Marian Kupczyk, Marek Więckowski, czy Roman Malarz.