Biologia na czasie

Biologia na czasie” to podręcznik do nauki biologii w szkole ponadgimnazjalnej (używany podczas zajęć w liceum bądź technikum ogólnokształcącym). Zawiera materiał obowiązkowy dla wszystkich uczniów, niezależnie od obranego sobie profilu – zajęcia są najczęściej realizowane w pierwszym roku kształcenia. Autorkami podręcznika są Emilia Bodnar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń oraz Stanisław Czachorowski. Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu rozmaitych materiałów na cele edukacyjne. Książka została dopuszczona do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (numer dopuszczenia: 450/2012/2015). Warto jednak podkreślić, że podręcznik z powodu reformy i zmiany podstawy programowej ostatni raz użyty przez uczniów zostanie w roku szkolnym 2019/2020. Wydawnictwo Nowa Era przygotowało jednak zestaw materiałów do nowego cyklu kształcenia w postaci serii pod tym samym tytułem, co obecnie.

Zawartość podręcznika

Podręcznik zawiera podstawowe informacje o ochronie środowiska, inżynierii genetycznej i biotechnologii, czyli bardzo ważnych aspektów XXI wieku. Jest tak skonstruowany, aby przekazać uczniowi wiadomości biologiczne pod kątem aktualnych wyzwań ludzkości, ale też wskazać w których miejscach nauka ta najprężniej się rozwija. Ma też na celu uzmysłowić uczniom jak ważna w dzisiejszym świecie jest ochrona przyrody i jak bardzo jest istotne w kontekście zdrowia i samopoczucia, szczególnie w wielkich miastach najbardziej narażonych na zgubne działania smogu. Powtórzenie wiadomości z genetyki przydaje się natomiast do uświadomienia sobie jak mocno nauka posunęła się do przodu i jak wiele rzeczy jest obecnie możliwe, dzięki specjalistycznemu sprzętowi. Uczeń dowie się o nowoczesnych metodach walki z rozmaitymi chorobami, ale także rozbuduje swoją wiedzę na temat kontrowersyjnych tematów obecnych w dyskursie publicznym i wyrobi sobie na ich temat własne zdanie.

Zalety podręcznika 

Podręcznik zawiera wiele elementów, które mają na celu przyspieszyć naukę i ułatwić przyswajanie zawartych w tekście treści. Zawiera on wiele czytelnych i jasnych tabelek, a także kolorowe infografiki, które niezwykle obrazowo ilustrują zawiłe często procesy biologiczne. Powtórki na końcu każdego tematu i rozdziału są przydatnymi kompendium najważniejszej wiedzy, co bardzo ułatwia sprawę podczas przygotowania do sprawdzianów okresowych. Do tego Nowa Era wydała do podręcznika specjalne karty pracy, podczas których wykonywania uczeń jest w stanie ugruntować zdobytą na lekcji wiedzę co sprzyja sukcesywnej nauce na bieżąco.